lørdag 27. februar 2010

Vinterferie: Timbuktu og elva Niger.

Hei til den enkelte!

Ja, no er det igjen gått tre veker sidan siste oppdatering, og det er eigentleg lengre enn fristen eg sjøl har satt meg. Delvis kan det heile forklarast med at eg gjekk 9 dagar uten Macen min, då denne var att i Douentza, medan eg var på vinterferie og i Sévaré.

La oss difor gå til overskrifta. Fredag 12. Februar la Lise, Knut og eg turen mot den sagnomsuste byen Timbuktu. Eller det vil seie, Knut kom på laurdagen, med fly frå hovedstaden.
Så, kva er det som er så spesielt med denne byen? Sjølv hadde eg vel knappast høyrt om den, då eg endå befant meg i fedrelandet. Likevel hadde eg registrert at det var ei musikkgruppe som kalla seg dette namnet. Seinare har eg også funne ut at både Donald og Tintin har vore i byen.
Då eg kom til Mali, kom likevel snart ønske om å få med seg denne byen, som grenser mot Saharaørkenen i nord. Difor var det flott å få med seg dette besøket i vinterferien.

Og, for å ha sagt det med ein gong: Timbuktu skuffa ikkje. Det var ein flott by, med ein del for seg gjorte bygningar i mur, i motsetning til jordhus dei fleste stader i Mali. Vidare var det ei flott atmosfære i byen, og interessant å sjå mange menneskje frå folkeslaget Tuareg. Desse er lysare i huden, og har meir ei arabisk avstamming, noko også språket deira bær kjensle av.

Vidare hadde vi ein lang kamelridetur ut i Sahara med overnatting, frå laurdagen til søndagen. Saharaørken var spesielt, men vi hadde vel håpa at vi skulle kome oss så langt frå byen at ein ikkje kunne se buskar og vegetasjon meir, for berre sand. Men, for å oppnå dette skuet måtte vi ha sete på kamelryggen i fem heile dagar. Flott var det likevel, særlig søndagen, då vi kom ridande, og såg byen liggja der i horisonten.

På måndagsmorgon var det klar for det neste store prosjektet. Då satte vi tre oss på ein pinass som skulle frakta oss frå Timbuktu til Mopti, saman med to lokale reiseleiare, som stod for maten, og kjøring av båten. Vi ankom Mopti i tre tida på onsdagen, så det var med andre ord, ein relativt lang båttur. Likevel var det flott å betrakte livet langs elva: Byar og bosetningar, fiskerar, storfe og småfe, flodhestar og apekattar. Dei sistnemnte dyra, var vel dei mest eksotiske på turen, og særlig Lise var begeistra for flodhestane.
Eg let det være med desse glimta frå vinterferien, og anbefalar varmt ein liknande ferie!

Frå onsdagen, då ferien avsluttas og til måndagen, var Knut og eg i Sévaré for å få innblikk og omsyning i arbeidet som drivest av MELM her. I tillegg var vi med i gudstjeneste i byen Konza på søndagen. Det var flott å få med seg også denne byen. MELM har drive mykje arbeid der, og fleire norske misjonærar har vore innom.

Om du no heng med, har eg altså vore i Douentza i ei lita veke. Og det er godt å være heime igjen no. Når eg tenker tilbake på dette året, kan det ikkje seiast at eg har heldt meg mykje i ro, då det lengste strekket eg har hatt samanhengjande her i Douentza, er fire veker. Knut var med opp denne gongen, og blei her til fredag. Han fekk sjå ein del av arbeidet til MELM her oppe. Då han hadde vore på besøk i ein landsby, fekk han også med seg ei geit i gåve. Difor eig no også ettåringen i Bamako ei geit. Av praktiske grunnar blir den værande her i Douentza, med dei andre geitene i flokken. Og det er hyggjeleg. Det er ein tillitsfull liten geitebukk, som kanskje kan få namnet "Emmanuel Den Andre"?

Legg ved nokre foto, som alle er tekne av Lise. Mitt kamera har dessverre teke kvelden, men det er flott å kunne dele med seg i denne digitale tidsalder.


Her er eit stemningsbilete frå ei av gatene i Timbuktu.

Her har vi slått leir i Sahara, laurdagskvelden, og ventar på at maten blir tilberedt.


Her sit vinterferiegjengen på ei av sanddynene utanfor den sagnomsuste byen.


Her kjem vi ridande mot Timbuktu, som ein kan sjå i horisonten.


Lise strålar då ho har kjøpt seg tre av platene til ein musikklegende i Mali, Ali Farka Toure.


United-Supporteren må sjølsagt være med i båttur på Niger.


Flodhestane vi kunne sjå frå båten. På det meste såg vi 6 stykke på ein gong.


Om du ser godt etter kan du sjå apekattane som spring langs elva. På det meste talte eg 15 apekattar på ein gong.


Kyrne har det godt langs elva, med rikelig tilgang til vatn, og mykje gras.

lørdag 6. februar 2010

Rally Doeuntza.

Hei til den enkelte!

Her i landet har det vore aktive dagar sidan sist. Fyrst var det ei klassisk veke i Sévaré, der vi flytta barnehagen og skulen ned til den norske skulen der.

Vi kom attende til Douentza på laurdagen, og det har vore gått å komme heim. Vi har likvel hatt storflott besøk her nede av "Norwegian Budapest-Bamako Team". Dette teamet har delteke på Rally Budapest-Bamako, samstundes som dei har hatt eit bistandsprosjekt for auga: Nemleg skule i landsbyen Kourmikouro. Dei har fått samla inn over 100000 kroner til å starte skule i ein by, der det har vore fleire timars gange til næraste skule.

På onsdagen tok difor vi i MELM følge med rallyteamet til Kourmikouro for å feire grunnsteinsnedlegginga av skulen der. Her var det stelt i gang ein storflott fest, med heile landsbyen samla. På programmet stod der talar, nedlegging av grunnstein, kameloppvisning samt middag. Særlig kameloppvisninga gjorde inntrykk å underteikna med gutar ned i 10-års alderen, som med uten sal, rei kamelane i full gallopp, og med stor kustus på dei store dyra.

På torsdagen var det tid for rally Douentza. Då var rallyteamet utfordra til å delta i ei lokal løype, saman med den norske skulen og barnehagen. Det vart stor stas for dei norske barna, samt underteikna og få sitte på i ein rallybil, og leike seg litt i terrenget. For anledninga hadde vi teke med oss norske flagg, og godt humør, slik at det skulle bli ei festramme rundt arrangementet.

På fredagen reiste familiane Neergård, Møgster, Lise og eg til ei lita busetning som heite Waire, 30 kilometer inn i bushen. Her overnatta vi til i dag. Hovedformålet med turen, forutan relasjonsbygging, var å vise ein film av hyttebygginga tidlegare i haust. Ei av hyttene der ute er nemleg berre eit par månadar gamal, og Lise og Stina var aktivt med på bygginga av denne.
I tillegg til denne filmen, viste ein også ein lokal innspeling av Bibelhistoria om den barmhjertige Samaritan. Det var stemnningsfult å sjå desse filmane i mørkret, saman med dei lokale der, som truleg aldri har sett ein film før.

I dag skal eg vidare til Neergård for å feire fastelaven ei veke før tida, så her går det med andre ord slag i slag!

Med ynskje om ei framleis god helg til den enkelte!


Festkledde jenter i Kourmikouro gleder seg over at det snart blir skule.Kameloppvisninga.


Brønnen i Kourmikouro. Denne var MELM med å lage for omlag 20 år sidan. Den er 60 meter djup, og difor bruker ein kamelar til å drege opp vatnet for menneskje og dyr.


Her er eit stemningsbilete frå Rally Douentza.


Her er vi utanfor den nye stråhytta i Waire.


Nokre gutar blir dregne av ein okse. I bakgrunnen ser ein stråhyttene i Waire.