lørdag 20. mars 2010

God helg til den enkelte!

Hei hei!

Her i Douentza har det vore nok ei fin og ordinær veke. Har vært flott med denne 4 - vekersperioden i ro og stillhet her i Douentza. På måndag reiser eg bort for tre veker. Først til Segou, og blir der ei veke. Så skal Knut og eg feire "Den stille uke" i Dakar og Senegal, før eg til sist tek ei lita veke i Bamako, og får sjå på MELM sitt arbeid i hovedstaden.

Eg kjenner eg gler meg til desse tre vekene. Når eg etter desse vekene kjem attende til Douentza, har eg berre 8 veker igjen her i landet. Eg kjenner at det er i minste laget, men tolkar det heile som eit godt teikn. For sjølv om eg sidan august har gleda meg til å komma heim til fedrelandet, trivst eg særs godt her i landet og. Som dykk veit har vi starta ei joggebylgje her i byen, og på onsdag var 8 lokale samt 3 kvite på joggeturen. I tillegg hjelp det for trivselen når eg etter kvart klarar å seie nokre ord på fransk. Det er eit stykke igjen til eg kan føra den djupe samtale, men litt "small- talk" fungerer det og.

Gårsdagens joggetur måtte avlysast, grunna eit værfenomen eg set særs lite pris på: Nemleg "støvdagane". Det heile ser ut som eit tåke, eller dis ein kjenner frå Noreg, men her i landet er det eit tynt lag av særs finkorna sandstøv, (sikkert frå Sahara) som legg seg over heile byen, og tek vekk store deler av sikta. Så difor valgte vi å avlyse joggeturen av helsemessige årsaker, då det ikkje er særs godt for lungene å trekka ned meir støv enn nødvendig.

Vonar eg får oppdatera bloggen noko dei neste tre vekene også, men sidan eg er på reise, kan det varta noko vanskelegare enn elles. Så ha tålmod med meg, om det vert lite oppdateringar.

Med ynskje om ei fredfull helg til den enkelte!

Under legg eg ved nokre bilete frå ein marknadsdag i september her i Douentza. Søndagene er marknadsdagen her i byen, og samlar særs mange menneskje. Dette til orientering.
lørdag 13. mars 2010

De olympiske vinterleker i Douentza!

Hei til den enkelte!

I Douentza er det ikkje særs mykje som minner om vinter. Av denne grunn har Edlands invitert team Douentza til OL-kveld med TV-spelet Wintergames, frå Nintendo Wee. Så dette trur eg kan bli ein artig kveld, og eg finner det som ei fin oppladning å skrive eit blogginnlegg fyrst.

Sidan sist har eg hatt ei ordinær veke i Douentza. Det skal eg ha neste veke og, før heile MELM flyttar seg til Segou, der det skal være eit språkkurs for misjonærane.

Denne veka har eg gjennomført tre joggeturar, og fleire lokale ungdomar har vore med. Så det har vore kjekt når vi kan være fleire som trener saman. I går la Josef, son til nabomisjonærane, 6 lokale og eg ut på ein god halv times joggetur, så det byrjar å bli ein flott gjeng som blir med på denne begivenheita. No er det kvile i helga, før vi igjen satsar på joggetur mandag, onsdag og fredag.

Elles er eg særs nøgd med at eg endeleg har funne ein stad her i Douentza, der det verkar som eg får sett det meste av Manchester Uniteds kampar. For ein som brukar å sjå ein United kamp kvar 5. dag i snitt per sesong, har det vore ein lærerik prosess med eit avstandsforhold dette året. Denne sesongen kan eg slå i bordet med heile 7 kampar. På onsdag i Champions League skifta dei litt mellom United-kampen og Real-Lyon kampen. Sjølv slappar eg av med at United vann 4-0, samt at Real Madrid gjekk ut. Nokre vil seie det var trist at Real rauk ut. Men her gjeld det å tenkja taktisk, då eg anser Lyon som lettare å møte på eit seinare tidspunkt i turneringa.

Elles er det på tide med ei oppdatering frå dyrenes verden. Geitene har det bare bra, men eg har funne ut dei er litt bortskjemte. Dette fordi dei ikkje vil ete høyet eg gjev dei, då dei berre brekar og brekar. Favoritten deira er nemleg tørka peanøttplanter som ligg lagra på garasjetaket. Men der ligg også høy som må spisast, og ei geit bør ta til takke med det den får.

Når det gjeld hønsa er det ein særs rugevillig rase. Denne veka blei det fødd 8 nye kyllingar, og ei stolt hønemor vandrar rundt med sine åtte små i hagen. Eg prøvde å ta ei lita uoffisiell telling i dag, og kom fram til 20 dyr av stort og smått. Sjølv har eg handla 5 høns og ein hane, men no er det altså 20 totalt. Så det er jo stilig.

Elles vil eg ynskje dykk alle ei framleis god helg!

Under legg eg ved nokre bilete frå kvinnedagen eg omtalte i forrige innlegg. Det vart ein flott festdag!
søndag 7. mars 2010

Kvinnedag i Douentza menighet.

Hei til den enkelte!

I går var det ei flott samling i kyrkja her i Douentza. I samband med kvinnedagen i dag var det nemleg kvinnene som stod for heile gjennomføringa av gudstjenesta, frå sang til liturgi og vidare til preika. At kvinnene får spele ei slik rolle i eit mannsdominert land og samfunn som Mali er langt frå sjølvsagt. Her er det stort sett mennene som råder i det offentlige rom, mens kvinnens plass stort sett er knytta til heimen. At kvinnene difor skal få lede eit slik offentlig arrangement som jo ei gudstjeneste er, kan nok verke uhøyrt for mange. Difor var det ekstra flott at nettopp kvinnene vart lyfta fram, og arrangerte ei flott feststemt høgtidsstund, denne 7. Mars - søndagen.

Elles kan det nemnast at eg på onsdag var med Kjell Magne ut i bushen og henta heim 5 unge menn, som har greve ut eit stort vatnhol. Desse gutane hadde vore der i over 3 veker, og greve ut 300 kubikkmeter jord utan ein einaste maskin. Dette er eit spanande prosjekt, der vona er at dyra kan ha vatn å drikke lengst mogleg slik at nomadane i området treng flytta mindre. Det er nok gras i området, men problemet ligg ved vatnmangelen. Også fuglar og andre dyr kan få glede av vatnet, så det blir spanande å få rapportar om prosjektet ved neste regntid.

Kjell Magne har vore drivkrafta bak dette prosjektet, med støtte frå misjonen elles. Det har vore spanande å fylgje eit slik prosjekt, og eg er viss på at slike tiltak er med på å gi misjonen eit godt namn. Så må vår bøn få være at menneska som blir berørt av misjonen og misjonens arbeid; at dei må kunne sjå vår eigentlege drivkraft med å være her: At det er for å peike på Jesus, slik at fleire kan bli kjende med Han, og tru på Han!

Med ynskje om ei framleis god veke!

Legg ved nokre bilete frå arbeidet ved vatnholet.


Her er murane rundt vatnholet, slik at ikkje folk eller dyr skal detta ned i det.Som du ser er det ganske mykje ein har greve ut, utan ein einaste maksin.Her står arbeidsfolket, og slappar av med at tre vekers arbeid er over.