søndag 7. mars 2010

Kvinnedag i Douentza menighet.

Hei til den enkelte!

I går var det ei flott samling i kyrkja her i Douentza. I samband med kvinnedagen i dag var det nemleg kvinnene som stod for heile gjennomføringa av gudstjenesta, frå sang til liturgi og vidare til preika. At kvinnene får spele ei slik rolle i eit mannsdominert land og samfunn som Mali er langt frå sjølvsagt. Her er det stort sett mennene som råder i det offentlige rom, mens kvinnens plass stort sett er knytta til heimen. At kvinnene difor skal få lede eit slik offentlig arrangement som jo ei gudstjeneste er, kan nok verke uhøyrt for mange. Difor var det ekstra flott at nettopp kvinnene vart lyfta fram, og arrangerte ei flott feststemt høgtidsstund, denne 7. Mars - søndagen.

Elles kan det nemnast at eg på onsdag var med Kjell Magne ut i bushen og henta heim 5 unge menn, som har greve ut eit stort vatnhol. Desse gutane hadde vore der i over 3 veker, og greve ut 300 kubikkmeter jord utan ein einaste maskin. Dette er eit spanande prosjekt, der vona er at dyra kan ha vatn å drikke lengst mogleg slik at nomadane i området treng flytta mindre. Det er nok gras i området, men problemet ligg ved vatnmangelen. Også fuglar og andre dyr kan få glede av vatnet, så det blir spanande å få rapportar om prosjektet ved neste regntid.

Kjell Magne har vore drivkrafta bak dette prosjektet, med støtte frå misjonen elles. Det har vore spanande å fylgje eit slik prosjekt, og eg er viss på at slike tiltak er med på å gi misjonen eit godt namn. Så må vår bøn få være at menneska som blir berørt av misjonen og misjonens arbeid; at dei må kunne sjå vår eigentlege drivkraft med å være her: At det er for å peike på Jesus, slik at fleire kan bli kjende med Han, og tru på Han!

Med ynskje om ei framleis god veke!

Legg ved nokre bilete frå arbeidet ved vatnholet.


Her er murane rundt vatnholet, slik at ikkje folk eller dyr skal detta ned i det.Som du ser er det ganske mykje ein har greve ut, utan ein einaste maksin.Her står arbeidsfolket, og slappar av med at tre vekers arbeid er over.

1 kommentar:

  1. Så flott innlegg! Spennande å se kossen du har det, og kossen kvardagen e!

    SvarSlett